Search form

1 Corintios 15:2

2Riyaque quisarati jidaque bacatsu, Jesús queja micuana catyatihua jadya juhuaju micuana Yusura Ijahua quejaque inajacamerehua. Einajacadya micuana, era cuejahuaque quisarati ejenejacaya ama tibu. Jadya ama juatsu ni micuana ejeque cuana ebajarara cuita “Ique Jesús queja catyatiya”, jadya juhua adebamaquedya jutidya; yanacanadya ni micuana jadya juhua.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index