Search form

1 Corintios 16:6-7

6-7Cuetiyara camadya ama micuana badirucara aya. Eje uma huecacadya micuana queja judirucara juya, Ecuana Cuatsashaquija jadya inime juyaque juatsu. Beni mara cuana cuetishayaque ni tuhua Corintoju micuana queja anidiruya jari. Tuequedya netsahuanucacue eju ique judiruyaju judiru ishu. 8Rehua Efesojudya aniya jari Pentecostés chine cuetishaya tupu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index