Search form

1 Corintios 8:4

4Jutaquiju iyacua micuana cuejaya yusupa ejuu jadya cuanaja yacuaju eiyaque erami eje bucha ataquique. Adebayadya ecuana peadya Yusu Neri camadya. Aijamatu peya yusu cuana. Arepa tunara cueya cueya eaquepa yusu jadya aya ama bucha, yuneri cuitadyatu aijama peya yusu ejuuque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index