Search form

1 Corintios 9:10

10Turatu ecuana inime tupuqui ayaquedya jadya ahua. Yusuja quisarati cueja juya cuanaque tuna tsujetyataquidya jadya juyaque tujatu jadya quisarati ahua. Riyaque yahuaju tuque ecuana tee cuana uhuaya; tuhua uhuayaque aradadiyaque adebatsu ecuana mere juya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index