Search form

1 Juan 1:9

9Jucha cuana ni ecuana Yusu queja cacuejatiya, tillayadya tuja tuque ecuanaja, tura aana ahua baedya. Dutya jidama cuanaque tuja tuque ecuanaja tillaya. Ayadya tuja tuque, tuque tuyu jujacaya ama tibu. Ayadya tujatu tura aana ahuaque ayadya tibu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index