Search form

1 Juan 2:10

10Yuneri cuitadya ni ecuana iyuhueda baya Jesús queja ecatyatique ecuana tsehuequi cuanaque, jadya juyaque aniyadya ecuana huecaju bucha, Yusuja quisarati equedya ecuana aniya tibu. Ecuana huecaju bucha aniya tibu, tuque ecuana peya cajuchatisha ishuque aya ama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index