Search form

1 Juan 3:14

14Iyacua tuque ecuana iyuhueda baya ecuana tsehuequi cuanaque; caadebatiyadya ecuana amena iyacuanetanahuaque. Icuene tuque ecuanaja Yusu queja judiruya jadya ama inime juhua; emaju bucha ecuana anihua. Iyacua bacue ecuana emaju ama. Peya cuana iyuhuedama bayaque jari tuna emaju bucha. Japada tunajatu Yusu baya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index