Search form

1 Juan 3:18

18Yurameta iyuhueda ecuana peya cuana tsehue cabatiya jadya camadya ama nejura. Yurameta catsahuati peya cuana tsehue nejura. Netyara nerecada cuanaque tunara ai sareya cuanaque. Jadya bameree tuque ecuana ecana aya, yuneridya ecuanara iyuhueda bayaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index