Search form

2 Corintios 10:2

2Ique tuhua jutitsu micuana casada tsehue nereda aticarama aya, Yusura ique cuadishahuaque ejitaju cabamereti ishu. Jadya ama bucha tuque jadidya atiya, jida ama aniya jari cuanaque. Umaera aya iquepa Yusuja ama ecuatsashaque. Erapa ecue casa eque cuitadya jutidya ecana era amereya eque jucarama juya cuanaque nerecaturaya, jadya tunara aya. Ique tuhua jutitsu tuque Yusuja cacuatsashati casada tsehue nereda atiya ecue ishu jadya quisaratiya cuanaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index