Search form

2 Corintios 11:20

20Micuanara tuna jiyuya Yusuja ecuadishaquepa ejuu jadya juya cuanaque. Tuna tuna casada tsehue micuana queja cameremeretiya. Tunara micuana secaya micuanaja aniyaque, micuana aima amere ishu. Ijahue tunara micuana aya. Tunara micuana bacaramaque eata bucha bae aya. Bahuapajaya tunara micuana. Arepa tunara jadya aya ama bucha tuque micuana ecana jida tsehue batsaya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index