Search form

2 Corintios 4:4

4Tunaratu adebaya ama, Satanás, Yusu adeba baecua cuanaque cuatsashaquira adebamereya ama tibu. Atuca ramahuaju capetatitaquima ejuu bucha, jadidya tuna Satanásra baecuashaya Jesúsja quisarati iyacuaque, adeba ishu ama. “Emuique Jesús eque tuque ecuana Yusu adebaya”, jadya cuejayaju bacatsu, tunajatu adebaya ama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index