Search form

2 Corintios 6:10

10Eje uma peya inime tunara ecuana amereya; jadya ama bucha ecuana Yusura pureama amerejacaya ama. Ecuana ecuana nerecada cuanaque. Jadya ama bucha tuque ecuana Yusuja quisarati cuejaya, peya cuana Yusura ecana dutya ai tunara sareyaque tyanityayaque bahue ishu. Aima bucha datse ecuana; jadya ama bucha ecuana Yusura baya dutya metseque bucha.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index