Search form

2 Corintios 7:4

4Eratu ejeneyadya micuana jida tuyu aniyaque. Adebajacaya amadya micuana era, eje tsehue quisaratiyaque micuana jidaque. Arepa ique canerecatiya ama bucha, canimehuallatiya ama ique; pureama jutidya juya micuana adebatsu, micuana eje bucha juyaque bacatsu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index