Search form

2 Corintios 8:22

22Tatse tsehuedya tuque cuadishaya peya ecuana tsehuequique. Bahuedya ecuana riyaque dyaque jidaque, peya tsahuacara juyaque. Eje uma nime adebadya tuque ecuana ahua. Ejeneyadya tuja tuque micuanara nerecada cuanaque chipiru tyacara ayaque. Jadya tibudya tura micuana baticara ebari aya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index