Search form

2 Corintios 8:8

8Era ama micuana casada tsehue jadya tsahuameree aya nerecada cuanaque. Peya cuanara tuna tunaja taca inime tsehue tyaya chipiru. Nime adebaya micuana era. Micuanara ni ecana tume bae tyaedya aya chipiru, tume micuana ejitajudya juya yuneridya micuanara peya cuana Jesús queja ecatyati cuanaque iyuhueda bayaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index