Search form

2 Corintios 9:8

8Yusujatu casa aniya micuana jetiama chipiru tyanitya ishu. Dutya jidaque tura micuana etyau. Dutya ai micuanara sareyaquedya tuque micuanaja aniajeya. Jadya aatsu tuque micuanaja anidadiya pureama tsehue nerecada cuanaque tsahua ishu tunaja jida ishu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index