Search form

2 Pedro 2:12

12Cuanubi cuana tu ina, iye, arahuana jadya ishuque jutidya. Pusha pusha bahuityaqui cuanaque tuna tumeque cuanubi cuana baeque. Eje bucha tuna jucara juya equedya jutidya tuna juya, eje bucha ejudadiuque inime tupuma. Tuna tuna tsaya jutidya tunara adebaya ama tsehue. Ecuanara cuanubi cuana iyeya bucha, jadidya tuna Yusura tillabuque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index