Search form

2 Pedro 2:13

13Tuna tuna canerecatibuque, peya cuana canerecatishahua cuarequi. Bisutadaque ayaque tuna pureama juya, meta jipidya ama, huecada tupu tumebaedya. Micuana iyuhueda cabatiyaque cabamereti ishu yuhua cama araarayaju, tuna dyadi tuna tuhuadya juya micuana tsehue, arepa tuna dyaque jidama aniya ama bucha. Jida asicadamaju asicadaque bucha jutidya tuna.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index