Search form

Hechos 7:17

17Huecashaajecuaredya jutidya tujatu tunaja ebaba cuanaque jucuare cuanaque.

—Egiptoju aniya jariquetu ecuanaja baba cuana umanaajecuaredya jutidya dyaque umada. Ejetsunue ama tuna Egipto juque cuinana ishuque bataqui amajutu Yusura icuenetadya Abraham jadya tuque adadiya jadya acuareque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index