Search form

Gálatas 3:8

8Yuequedyatu Yusuja inime juhua: “Dutya eaqueja catyatibuque cuanaque tuque jucha metse ama babuque, arepa tuna israelita ama juya ama bucha”, jadya tu ehuene Yusuja quisaratiju. Jadya tibudya jadya juma jarijudyatu Yusura cuejahua Abraham riyaque quisarati: “Erami jida baana ahua mique eaqueja catyatihuaju. Tumebaedya tuque jida abuque dutya yahuaju aniya cuanaque, dutya yana eque quisaratiya cuanaque eaqueja catyatibuque cuanaque”, jadya tujatu cuejacuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index