Search form

Gálatas 4:19

19Era micuana dyaque iyuhueda baya, ecue ebacua neri ejuu bucha iyuhuee. Ebacua cuinanayajutu ecuaquera jidama inime ishu baya. Jadidya micuanara ique jidama inime bamereya, micuana era bahuityahua eque ama anitibuneya baatsu. Bajacaya amadya micuana jidama inime ishu, micuana Cristora amerecara aya eque judadiya tupu, micuanara tuja biji inime tupudadiya tupu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index