Search form

Gálatas 6:13

13Tuna cuitadya tuna ecuita huitu biti tubu israelita cuanaja bahue. Arepa tuna jadya ama bucha, dutya cacuatsashati cuana eque ama tuna aniya. Tunara micuana israelita cuanaja bahue catubutishacara aya, tuna casumiti ishu: “Ecuanara cuejayaque camadya tunajatu bacaya”, jadya datse tuna casumitiya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index