Search form

Gálatas 6:14

14Arepa tuna jadya ama bucha, ecue bacue jadya inime: “Cristo ique jiteque curusuju majuhua tibu, tuaqueja cuita camadya catyatiya. Ique jadya juyaju baatsu Yusura jucha metse ama baya”. Ique amena einajaca juya tibu, Yusu adeba baecua cuanaque aniya bucha amena anicarama juya. Tuna aniya bae ani ishu tuque ecue bijidama; Yusu adeba baecua cuanaque bacue ique aniya bucha anicarama juya. Tunajatu bijidama ique aniya bae ani ishu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index