Search form

Gálatas 6:9

9Jadya tibudya jadya inime netupujacara ama: “Jidaque neajacara ama.” Ecuana canimehuallatiyaque ama juatsu ecuana Yusura jidaque tyabuque. Tee metsera ni tuja tee jida narujacaya ama, tume tujatu jidadya ecaca huesaya; jadidya ecuana tyatabuque Yusuja Espiritura cuatsashaya eque jujacayaque ama juatsu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index