Search form

Hebreos 10:39

39Amena ecuana bacue Jesús queja nimee jujacaya ama. Bajida cuanaque bucha ama ecuana ai muda baatsu yudijidya diru jadya ama. Ijahuaja etiquiju ecuana judirubuque ama. Jesús queja nimeedya jutidya ecuana juajeya. Yusu queja ecuana judirubuque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index