Search form

Hebreos 11:36

36Peya cuanatu dyaque jidama ijillahuanatacuare Yusu queja catyatihua tibu. Umaetu catsacatsa atahua huaca biti huitu ai pajida eshura tsehue. Umaetu cadena tsehue risitanahua. Etare apudaju tuna ishatanahua.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index