Search form

Hebreos 2:15

15Icuene tuque ecuana dyaque mubahua maju. Metsequi cuanajatu ataqui tunara eje bucha cuatsashayaque, arepa tunara acarama aya ama bucha. Jadya ecuana juhua. Bajida juatsu tuque ecuana abahue juhua Satanásra amereyaque, arepa acarama aya ama bucha.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index