Search form

Hebreos 6:12

12Ecuanara micuana dyaidama Yusu mere ishu amerecara aya. Jesús queja nimeedya jutidya juajeya cuanara, canimehuallatima dutya iduya cuanara jadyatu babuque Yusura jidaque tyaana ahuaque. Tuna bae nejucue.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index