Search form

Santiago 1:14

14Cajuchatitsu Yusura cajuchatishahua bucha ecuanaja inime paju ama. Ecuanaja inimedya ecuana cajuchatiya. Ecuanajadyatu cajuchaticaraque inime juetiya. Huicamutya juyara jae tsetatsu eau bucha, jadidya ecuana ecuana tacadya jutidya ijahue catiya jidamaque aatsu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index