Search form

Juan 10:16

16Dutya uhuisha cuana tu peadya taracaju yuhua cama ama. Tumebaedyatu ecue cuanaque riyaque epuju camadya ama aniya; dutya queja tuna aniya. Tuna tuna eaqueja catyatidadiya. Tuna tuna era anishacara aya eque anidadibuque. Peadya camadya bucha tuna amereya, uhuisha cuana peadya cuareque camadya bucha. Ique peadya camadya tuna naruquique judadiya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index