Search form

Juan 10:36

36Yusura cuitadya ique mepehua riyaque yahuaju cuanaque Ijahua quejaque inajacamere ishu. Turadya ique rehua cuadishahua. ¿Eje bucha juatsu micuana erapa Yusu cahuaitishaya jadya aya, ique Yusuja Ebacuaque jadya juhua baatsu, beta tupu tuque yatseja casa aniya jadya ique juhua baatsu?

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index