Search form

Juan 10:9

9Idya Yusu queja enubicuare. Uhuisha cuanatu taracaju nubihuaju aija eje bucha ataqui ama; jadidya tuque eaqueja catyatiya cuanaque inajacamerebuque. Uhuisha cuana nutsa jidaju araara ishu dujuta bahue bucha, jadidyatu era tyaya ecue cuanaque tunara sareya cuanaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index