Search form

Juan 13:14

14Arepa ique Micuana Cuatsashaquique, Bahuityaquique ama bucha, era micuana huachi utsahua, peya cuana tsahua juyara aya bucha. Jadya tibudya micuana jadya cutsatie ehuachi necaticue, peya cuana tsehue yurameta catsahuaticaraque cabamereti ishu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index