Search form

Juan 15:10

10Ique ecue Etatara cuatsashaya eque jujacaya ama. Jadya tibudya ique inime tsapema, ique ecue Etatara iyuhueda bayaque caadebatitsu. Jutaquiju micuana ni era cuatsashaya eque jujacaya ama, dyaque jida micuana judadiya, era micuana iyuhueda bayaque caadebatitsu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index