Search form

Juan 15:25

25Riyaque jadya juyaqueri tunaja cacuatsashatiju ehuene equedya juhua: ‘Era tuna ni aiju buchique jidama ahua ama. Jadya ama bucha tunara ique dyaque ujeu bahua’ jadyatu icuenetadya huenetanahua Yusuja quisarati.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index