Search form

Juan 16:30

30Iyacua ecuana bahue juhua mique dutya bahueque. Ecuanaja bacadurama jarijudya tuquemi adebahua ecuanara bacaduracara ahuaque. Jadya tibudyami ni ejeja bacadurataqui amadya. Jadya tibudya rique ecuana ejeneyadya mique Yusura cuadishahuaque, —jadya tuque ecuana acuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index