Search form

Juan 17:23

23Ique tuna tsehue peadya; miquemi peadya eatsehue. Jadya tibudya tuna yatse tsehue peadya cuita camadya. Yatse tsehue peadya camadya baatsutu eaqueja nimee ama cuanara ejeneya ique mira cuadishahuaque. Adebadadiya tunaja tuque mira ecue cuanaque iyuhueda bayaque, ique iyuhueda baya baedya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index