Search form

Juan 3:14

14Béru ecuanaja baba cuana japada anianinicuare patya, cuatsashaya eque jucarama juya cuanaque tuna bacua dyaque ujeda cuanara acuare. Yusuratu Moisés bacua cueya bronce eaque ameretsu acuiju shuramerecuare. Bacuara ahuara bacua cueya eaque petayajutu Yusura chachanecuare. Tumebaedya IQUE ECUITA acuiju tatatanadadiya. Jadya iyetae judadiya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index