Search form

Juan 6:51

51Idya cuitadya ique barepa juque junahuaque. Idya chacha anishaquique. Eaqueja catyatiya cuanaque tuna majunucabuque ama. Ique majudadiya, riyaque yahuaju cuanaque Yusu tsehue siri anisha ishu. Idya cuitadya catyatibuque, riyaque yahuaju cuanaja earaqui bucha, —jadya tuna Jesúsra acuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index