Search form

Juan 7:18

18Aniyatu umae tunaja inime equedya jutidya ecuita cuana bahuitya juya cuanaque, Yusura casa tyaya tsehue ama. Tume cuanaque tuna jadya juya muita ishu cuita camadya. Peya cuana bacue jadya ama. Yusu Tuna Cuadishaquija casa tsehue tunajatu ecana bahuityaya. Tuja cuanaque tuna jadya juya Yusu muimere ishu, tunadya jutidya camuimereti ishu ama. Tuna tuna yuneri quisaratiya. Tunaratu ni ejeque ijahue aya ama.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index