Search form

Judas 1:16

16Tumeque yunerique ama bahuityaqui cuanaratu dutyadya jutidya jidama bajacaya ama. Tunaratu ai jidamaque ajacaya ama. Tuna tacadya jutidya tuna casumitiya. Ana cueja, dyahua, isara jadya tunajatu aya chipiruda cuanaque, tuna camadya ai jidaque tyata ishu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index