Search form

Lucas 19:14

14“Tuja epuju cuanaratu ujeu bacuare. Cuadishacuare tunajatu icuene ecuejaquique tuque cuayaque epuju. ‘Bijidama tuque ecuana baya jeeque ecuita ecuanaja ecuari juishu’ jadya tunajatu cuejamerecuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index