Search form

Marcos 6:56

56Eju tuque junatiyaju epu achaacha cuanaju, epu arida cuanaju, tee cuanaju aniya cuanara jadya tunajatu cuinanashabarecuare edijiju ujejeda cuanaque. Canerecaticuare tuna tuaqueja:

—Cajabamereticue taa ujejeda cuana queja micue una cuatsa cuana pijidya jutidya, tuna chacha juishu, —jadya tunajatu Jesús acuare.

Dutya ejeque tuja una jabaqui jucuare cuanaque tuna pana chacha jubarecuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index