Search form

Mateo 12:32

32Yusuratu IQUE ECUITAja ishu quisarati jidama ayaja jucha cuana eapupashau. Jadya ama bucha tujatu jucha cuana apupashabuque ama tuja Espirituja ishu cuita jidama quisarati aya cuanaja. Ejeque jadya quisaratiyaquetu dyaque nerecada jubuque riyaque yahuaju, tumebaedya majutsu, —jadya tujatu ecana acuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index