Search form

Mateo 8:11

11Nebacacue taa era cuejayaque. Eje uma israelita ama cuanaque tuna Yusu huaraji dyaque aridaque aniyaju judirubuque. Dutya quejaque tuna tuhua jubuque. Ijeti cuinanaya queja amacaque, ijeti nubiya queja amacaque jadya tuna caradatibuque. Caradatitsu tuna Abraham, Isaac, Jacob jadya tsehue araarapeedya jubuque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index