Search form

Apocalipsis 17:4

4Tumeque epunaratu jutucuare una sahuapudeuque. Jidatu ecabajejeti jucuare oro tsehue, tiquida tsuje arida cuana tsehue, tumu caca perla bacani tsehue jadya. Inacuare tujatu equiniqui oro eaque. Educujutu anicuare ai bijiseritaqui cuanaque. Jidama cayuamati ishuque tsehue ejequetu jucuare.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index