Search form

Apocalipsis 20:4

4Jadya juatsu tuque bacuare jetiama eaniqui cacuatsashati ishu cuanaque. Tuhuadya tuna anibarecuare Yusura inime bajeje ishu casa tyahua cuanaque. Tumebaedya tuque bacuare Jesús quisarati yunerique Yusuja quisarati ejitaju ahuaque cuejaqui jucuare cuanaja yatanana cuana. Tuna tuna iyuca tubutsu iyetanacuare cuanaque, Yusuja quisarati cuejahua tibu. Tunaratu muicuare ama Mapisi Ebari Jiuque ni tuja cueya. Cahuenemereticarama tuna jucuare equetiju ni emetucuju Mapisi Ebari Jiuja ebacani. Bacuare tuque chacha junucayaju. Enaruqui tuna jucuare Cristo tsehue peadya mil mara tupu.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index