Search form

Apocalipsis 7:9

Jetiama ecuita una pajaqui cuanaque bacuareque

9Jadya juu jadya juatsu tuque petacuare. Bacuare ecuita cuana jetiama. Dutya epu cuana juque, yahua juque jadya tuque jeyaju batsacuare. Anicuaretu dutya yana eque quisaratiya cuanaque. Jetiama piyebatilla tupu ama tuna jucuare. Bacuare tuna Yusu Dutya Cuatsashaquija yacuaju, tumebaedya UHUISHA BUCHA IYETAE ATAHUAja yacuaju jadya netibareyaju. Pajada una tsehue ecajututi tuna bacuare. Ejaqui cuana inatsu tuna netiyaju bacuare pureama juyaque.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index