Search form

Romanos 11:19

19Ejeque cuana ni micuana jadya juya: “Yaa cuana yuequedyaque tubutanahua bucha, olivo equique juque yaa cuanaja sipitanabare ishu, jadidyatu israelita cuana bijidamaduratahua, ecuana Yusu jaque juishu. Jutaquiju ni taa ecuana dyaque inime metseque”, jadya.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index