Search form

Romanos 8:31

Jesucristo eque ecuana Yusura bamereya tura iyuhueda bayaque

31Yusu ecuana tsehue dyaque jida juya tibu, ¿eje bucha canimehuallatie jatsu ecuana ejuu? Yusura ecuana narujacaya ama. Jadya tibudya tuque ecuana jidama ama inime baya, arepa ecuana ujeu baqui cuanara jidama aya ama bucha.

Yusuja Quisarati

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index